Gửi các bạn Light worker, Starseed

ắt đầu từ năm nay 2020, các bạn sẽ cảm nhận được một cuộc thanh lọc rất lớn. Nhưng không phải là cái cách mà các bạn đang nghĩ. Không phải là các cách các bạn đang dự đoán về tận thế về sự hủy diệt hay thanh lọc loài người. Vì loài người xấu […]

Đọc tiếp

Mỗi ngày em lại học cách thương mình hơn

Mỗi ngày em lại học cách thương mình hơn. Không phải hi sinh hay chịu đựng. Không vì ai hay vì cái gì mà thiếu tử tế với bản thân. Mỗi hành động em làm là vì em lựa chọn vì em muốn điều đó chứ ko phải vì ai vì cái gì. Bất cứ […]

Đọc tiếp

Có nên đốt giấy tiền vàng mã

Có nên đốt giấy tiền vàng bạc, tiền âm phủ, vàng mã, tiền vàng mã? Thật sự người mất có nhận được được không? Và ý nghĩa thật sự của đốt giấy tiền vàng mã. Chia sẽ câu chuyện mà khi đi cúng của ban Trinh nhận ra. Câu chuyện bắt đầu khi từ hồi […]

Đọc tiếp

Tham sân si và cái tôi sinh ra để bảo vệ bạn

Tham sân si và cái tôi đến từ đâu? Bạn có biết tham sân si và cái tôi sinh ra để bảo vệ bạn không  ạn yêu dấu, trong cuộc đời bạn sẽ có ít nhất một lần nghe đến “Tham – sân – si” hay “Hãy dẹp bỏ cái tôi”. Đặc biệt là với […]

Đọc tiếp

1 2 3 4 5 8