Sức mạnh nguyện cầu từ những thần chú (Mantra)

Mantra là gì ? Một số định nghĩa từ Mantra (Thần chú) Chữ mantra có nguồn gốc từ ngữ căn tiếng Phạn: manas, nghĩa là tâm; và, tra, nghĩa là công cụ. Tiếng Latin cũng có ngữ căn tương tự là mens, nghĩa là tâm thức. (Sưu Tầm) Mantra : Có nghĩa là sức mạnh […]

Đọc tiếp

1 2 3 4 5 7